• Nederlands
  • English

Home
Informatie
Publicaties
Nieuws
Opsporing verzocht
Genealogie
Archief boeken
Shop
Contact
D-day 2012
Links
809-1-Heilwig-2008.jpg v593-Henk.jpg 348,7-Huub.jpg 807-Cato-1953.jpg 164-Fien.jpg 524-Martien-1943.jpg 978-Maria-1918.jpg 1007-1-Toon.jpg 939-1-Loes-2007.jpg 727-1-Mendy-2007.jpg 979-Jan-1954.jpg v83-Trees-1943.jpg 532-Jan-2005.jpg 636-Adrianus.jpg 194-Carolus.jpg 808-1-Ine-1995.jpg 750-Rebekah.jpg 501-1-Martijn-2006.jpg 97-Peerke-2.jpg 771-2-Yvonne.jpg
  Mijn gegevens
 
Laatste nieuws
Huidige bezoekers

Welkom op de website van Stichting familiearchief Donders
De 'Stichting Familiearchief Donders' is opgericht in 1982 op initiatief van Peter Donders (GS 766) en stelt zich onder andere ten doel:

  • de instandhouding en bevordering van onderzoek ten behoeve van de stamboom van het Tilburgse Geslacht Donders, waarvan de voorouders uit de regio Tilburg komen
  • het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden van dit geslacht
  • het bevorderden van archiefonderzoek ten behoeve van het verzamelen van genealogische gegevens
  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het verspreiden van publicaties van gegevens met betrekking tot het geslacht Donders.

De stichting kan alleen voortbestaan door uw financiële steun.
Dit kan door lid te worden van de stichting te worden. Het lidmaatschap bedraagt voor 2015  €12,50 en men ontvangt dan 2 maal per jaar het familiebulletin DondersNieuws.
Natuurlijk wordt een extra donatie altijd erg gewaardeerd.
Voor betalingen zie de pagina "Home - Stichting". Voor betalingen van buiten het Euro-gebied gelieve eerst contact op te nemen met het secretariaat.

Copyright © Stichting Familiearchief Donders

Niets van deze website mag worden vermenigvuldig en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal bestand of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.

 

 
Welcome to the Frontpage
© 2016 Stichting Familiearchief Donders